Svenska vargar – Hur många finns det?

Vargen är Sveriges största rovdjur och trots att antalet vargar minskar i Sverige varje år finns det ingen uppenbar förklaring till minskandet. I grannlandet Norge ökar istället vargpopulationen. På 1960-talet hävdades det att den svenska vargen var effektivt utrotad, men den har sedan dess återuppstått med hjälp utav invandring av finsk-ryska vargar. Det finns ingen exakt siffra för hur många vargar som finns kvar i Sverige, men enligt den officiella räkningen är det drygt 300 vargar.

Enligt den senaste räkningen finns det just nu ungefär 305 vargar i Sverige. På ett år har den svenska vargstammen minskat med 14% och enligt prognosen kommer det att minska ännu mer.

Av de vargar som dog i Sverige under räkneåret 2017/2018 var det 24 som sköts vid så kallad skyddsjakt, alltså jakt som bland annat godkänns för att förhindra skada på personlig egendom. Ett exempel på detta är när vargar kommer för nära bondgårdar och då skjuts för att hindra skador på djuren som bor där. Skyddsjakt måste alltid godkännas av länsstyrelsen i det aktuella länet och det minskade beståndet av vargar tas ofta med i beräkningen.

Sommaren 2018 kom beslutet från miljöinspektionen att ingen licensjakt skulle tillåtas på varg den kommande jaktsäsongen, detta på grund av att det finns så få vargar kvar. Enligt Högsta Förvaltningsdomstolen måste det finnas minst trehundra vargar för att arten ska bevaras. Det Svenska Jägareförbundet har kritiserat beslutet, de menar att ett förbud potentiellt skulle öka tjuvjakt på djuren istället. Eventuell skyddsjakt påverkas inte av beslutet om den inställda licensjakten.

Svenska vargar

Utvandrarna och invandrarna

Det har argumenterats för att den svindlande populationen av vargar kan bero på att flera individer har emigrerat till Norge där antalet vargar istället har ökat. En del av det svenska vargbeståndet finns nämligen sedan innan även på den norska sidan om gränsen.

Eftersom den svenska vargstammen är så pass inavlad, i nuläget är hela den svenska vargstammen avkommor ifrån enbart fem olika vargar, så är det mycket viktigt för vargarnas framtid att det ansluter fler vargar till beståndet. Dessa kan antagligen komma från andra länder, via Finland och Ryssland, och ska förhoppningsvis kunna hitta en partner och avla friska avkommor. På det sättet kan vargstammen bli friskare i framtiden.

Problemet med invandrande vargar är att de måste igenom områden med renar på vägen till de svenska reviren. Där finns en stor risk för att de skadar djuren och kan därmed bli skjutna genom skyddsjakt. Naturvårdsföreningen försöker ofta övertala myndigheter att flytta vargarna säkert genom renskötselområdet för att de ska kunna ansluta sig till de svenska vargarna och därmed öka beståndet.

Historia om vargar

Vargar har funnits i Skandinavien sedan istiden. Under alla år har djuret varit fruktat och jagat och i många delar av Sverige var det obligatoriskt att delta i vargjakten. Detta var delvis av rädsla, men även för pälsen som alltid varit värd mycket och var en bra vara att handla med. Under 1600-talet infördes en belöning för varje varg som dödades, vilket gjorde att efterfrågan ökade markant.

Vid slutet på 1700-talet kom lagen om att alla markägare hade rätt att jaga älgar, hjortar, och annat vilt på sina egna ägor. Detta resulterade i att klöver-djur blev relativt ovanliga och eftersom vargarnas främsta föda bestod av älgar och liknande djur kom vargarna närmare människor för att hitta föda.

Det gick så långt att vargarna inte bara attackerade tamdjur och boskap på bondgårdar, utan även i vissa ovanliga fall människor. Eftersom många människor förlorade inkomster från vargattackerna på tamdjur upptrappades jakten på rovdjuren med ny kraft med målet att minska eller utrota vargarna helt.

De svenska vargarnas nya historia, efter att de varit utrotade i flera årtionden, börjar på 1980-talet då det helt plötsligt dök upp vargar i Skandinavien igen. Forskning har visat att dessa vargar, och alla vargar som finns i Sverige idag, härstammar ifrån tre finsk-ryska vargar som troligen har vandrat in i Sverige norrifrån. Det finns dock rykten som säger att vargarna inte hade kunnat komma så långt in i Sverige utan hjälp ifrån människor. Vissa motståndare till vargarna menar att det inte är möjligt att de finsk-ryska djuren har kunnat kolonisera mellersta Sverige på egen hand.

Svenska vargar

Vargen är ett mycket uppmärksammat och flyktigt djur som inte många har sett i det vilda. Varghabitatet på Kolmårdens Djurpark har länge varit en av höjdpunkterna för många vid besök i parken, men nyligen avlivades alla vargar som bodde där.

Beslutet om avlivningarna baseras på vargarnas hälsa som har varit relativt dålig och i affekt av vargattacken 2012 där en djurskötare blev dödad i vargarnas inhägnad. Anledningen till varför skötaren blev dödad är fortfarande oklar, men en förklaring kan vara att hon inte mådde bra och att vargarna kände på sig hennes svaghet direkt och initierade en utmaning i dominans av något slag.

Jakt av varg i Sverige

Eftersom samtliga av de svenska rovdjuren är fridlysta får jakt på dessa enbart utföras ifall länsstyrelsen har tagit ett beslut om det. Då måste man även registrera sig som rovdjursjägare hos Naturvårdsverket. Licensjakt på varg tilläts första gången 2010 och är annorlunda mot skyddsjakt då dessa har olika orsaker till själva fällandet. Med licensjakt menas det att jakten utförs för att hålla tillbaka antalet djur och är inte riktad mot en specifik individ eller en flock. Ofta är licensjakten relativt omfattande.

Skyddsjakt å andra sidan godkänns ofta mot en specifik varg som kommer för nära tamdjur och när det finns en stor risk för att privatägd boskap ska komma till skada. Problematik kan uppstå när det gäller skyddsjakt på vargar som kan vara gynnande genetiskt för hela vargbeståndet eftersom bevarandestatusen är på gränsen till uppnådd.

I nuläget finns det strax över 300 frigående vargar i Sverige och skulle siffran understiga detta ska inte licensjakt under säsongen bli godkänd, även skyddsjakt skulle hypotetiskt bli svårare att få godkänt. Licensjakten vintern 2018/2019 uteblir eftersom det är på gränsen att det finns tillräckligt många individer kvar i Sverige. Detta har Naturvårdsverket bestämt, de har dessutom inte uteslutit att framtida jakt kan komma att sammanstråla med Norges.

 • Skyddsjakt kan godkännas för att skydda djur, egendom, och människor.
 • Länsstyrelsen tar beslut om skyddsjakt.
 • Skyddsjakt ska ses som en sista utväg om det inte finns något annat lämpligt alternativ för situationen.
 • För att skydda sina egna tamdjur får ägare döda vargar utan tillstånd under en attack eller om vargen visar tecken på att den kommer att attackera inom kort.

Just nu är det Länsstyrelsen i varje län som beslutar om skyddsjakt. I de allra flesta fall handlar det om vargar som kommer nära renar eller liknande boskap, stryker omkring lador och skrämmer hästar, eller att de helt oblygt kommer för nära människor. Ett beteende hos en individ som Länsstyrelsen beslutar är problematiskt kan ge skäl till skyddsjakt.

För att skaffa sig en större förståelse för de svenska vargarna besiktas varje fällt djur under jakt av någon från Länsstyrelsen. Prover tas, bland annat för att se hur generellt frisk vargen är, men även för att kunna forska med hjälp av provtagningarna. Pälsen tillhör alltid den jägare som fällt vargen, förutsatt att inte djuret bär på några sjukdomar. Ibland kan licensjakten verka i inriktade områden. Det är då de mest inavlade vargfamiljerna som jägarna riktar in sig på.

 • Licensjakt är till för att förebygga problematik bland vargar.
 • Mellan den 2:a januari och den 15:e februari pågår den officiella jaktperioden på varg.
 • Licensjakt får endast ske om bevarandeantalet av rasen är uppfyllt.
 • Gränsen för beslut om licensjakt av varg ligger på ca. 300 individer.
 • Antal djur som får jagas varierar från år till år.

Fakta om vargar

Vargen är det största rovdjuret i Sverige och är av samma ras som de finska och ryska vargarna. Vargar finns i stora delar av världen, speciellt i den norra hemisfären, och är ett av de djur som har det bredaste utsträckningsområdet i världen.

Svenska vargar

För flera hundra år sedan fanns det vargar i hela Sverige, men nu är de koncentrerade till mellersta Sverige och över gränsen till Norge. Generellt blir de större ju högre upp i hemisfären de bor. De svenska vargarna kan bli upp till 55 kilo. Annan intressant fakta om vargar:

 • Ett gammalt ord för varg i svenska språket är Ulv, vilket djuret även heter på Norska. Förr i tiden ansågs det betyda otur att säga Ulv högt.
 • Vad vargar äter kan variera väldigt mycket beroende på vart i världen de bor. Svenska vargar äter oftast älg, rådjur, vissa fåglar, och ibland även får eller andra tamdjur.
 • Vargar ylar främst för att kommunicera med sin flock.
 • Precis alla hundraser i hela världen härstammar ifrån vargar. Till och med chihuahuas.
 • Det latinska ordet för varg är Canis Lupus; den skandinaviska underarten har namnet Canis Lupus Lupus.
 • Det finns över 100.000 vargar i Europa och Asien.

Sammanfattning

Det finns bara strax över 300 vargar kvar i Sverige och djuren är kraftigt inavlade. Detta gör att vargarna föds svagare och färre överlever. För att vargstammen ska bli friskare och bevaras i Sverige måste nya vargar introduceras till vargfamiljerna. Detta kan vara problematiskt eftersom vargar från det finsk-ryska släktet måste vandra in i Sverige norrifrån och passera renhållningsmarker på vägen till länen i mellersta Sverige där de svenska vargarna bor.

Jakt på varg förekommer i två olika reglerade former. Skyddsjakt – för att skydda egendom och djur, samt licensjakt - för att hålla nere antalet individer som förekommer inom ett visst område. Det är Naturvårdsverket som kan besluta ifall det blir någon licensjakt eller inte och ibland delegeras beslutandet till länsstyrelserna. Efter avlivningarna av vargarna på Kolmårdens Djurpark finns bara vargarna i Orsa Rovdjurspark kvar i fångenskap i Sverige.

Lämna en kommentar

Missa inte den stora utförsäljningen

Fynda grejer i PN Jakts stora utförsäljning